Chính sách bảo mật

  • Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư cho người sử dụng
  • Chính sách này áp dụng cho tất cả người sử dụng có đầy đủ thông tin cá nhân trên website cũng như các thông tin mà Ana Maria Janer lấy ra khi cung cấp dịch vụ.
  • Khách hàng truy cập vào website chấp nhận với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý thông tin theo chính sách bảo mật này
  • Chính sách bảo mật có thể được thay đổi mà không cần báo trước cho người sử dụng. Khi truy cập vào website nghĩa là khách hàng đã đồng ý chấp nhận mọi chính sách này.
  • Để sử dụng dịch vụ tốt nhất, khách hàng hãy cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Điều khoản sử dụng

  • Khách hàng truy cập vào website http://www.anamariajaner.org/  đồng nghĩa chấp nhận với các điều khoản.
  • Nếu người sử dụng không tuân thủ theo các điều khoản sẽ không được cập nhập các thông tin, thông báo, không cung cấp dịch vụ hoặc đình chỉ tài khoản đó.
  • Chúng tôi thay đổi các điều khoản mà không cần báo trước cho người sử dụng. Bất kì người sử dụng nào cũng được mặc đinh với những đồng ý đó, vì thế người dùng nên kiểm tra điều khoản thường xuyên.
  • Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ tài khoản của người sử dụng bất cứ lúc nào nếu vi phạm khi truy cập.